Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Medic Group ApS
CVR 41743476
Alpedalsvej 24
6000 Kolding
info@medicgroup.dk
Tlf. 60 17 33 13

Betaling

Vi accepterer MobilePay, Dankort, VISA og MasterCard.
Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.

Levering

Levering sker med GLS, enten til jeres adresse eller til afhentning i nærmeste pakkeshop. Salg og
levering er i udgangspunktet kun i Danmark, og til brofaste øer. Kontakt os for levering til øer eller
udlandet.

Vi sender varen indenfor 1-3 hverdage, såfremt produktet er på lager.

Fortrydelsesret

Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare, eller får den sidste vare i
fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og
som leveres enkeltvis.
Drejer det sig om en aftale om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode, udløber
fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du får den første vare i fysisk besiddelse.
Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb.
Meddelelsen skal gives ved at maile til info@medicgroup.dk eller ved at
benytte standardfortrydelsesformularen på vores hjemmeside. I din meddelelse skal du gøre os
tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse
om dette.

Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os,
at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens
returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.
Manglende original emballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne
modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballage.

Varer undtaget fortrydelsesretten
Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:
1.
 – Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres
fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og
regelmæssigt betjener faste ruter,
– Stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler
vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom,
– Opførelse af bygning,
– Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis,
længerevarende ferieprodukter m.v.,
– Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser,
Spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller
– Hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den
erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr.
2. Udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med
forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører,
når tjenesteydelsen er fuldt udført,
3. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt
personligt præg,
4. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
5. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er
egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
6. Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved
leveringen,
7. Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og
levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af
markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på,
8. Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som
denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,
9. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt
plomberingen på,
10. Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af
sådanne publikationer,
11. Aftaler, der indgås på en offentlig auktion,
12. Levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer,
biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det
følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende
tjenesteydelse skal udføres,
13. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med
forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed
mister sin fortrydelsesret,
14. Finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
15. Aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på
kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i
fortrydelsesperioden.
Du mister din fortrydelsesret, hvis;
 du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årssager ikke
er egnet til at blive returneret.
 du bryder plomberingen på lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware.

Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er
nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord
prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i
egentlig brug.
Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder,
at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens
handelsmæssige værdi.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse,
som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder
leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden
leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og
under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din
beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme
betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har
indvilget i noget andet.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har
fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
Medic Group ApS
Alpedalsvej 24
6000 Kolding

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og mod forudgående aftale aflevere den
personligt på ovenstående adresse.
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Reklamationsret

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.
Når du handler hos os som forbruger, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten
kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete
situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af
fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer
inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes
tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine
fragtomkostninger.

Varen sendes til:
Medic Group ApS
Alpedalsvej 24
6000 Kolding

Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt.
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Firmanavn, CVR, Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Medic Group ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.
Som registreret hos Medic Group ApS, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret
til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven
og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@medicgroup.dk.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@medicgroup.dk. Hvis det ikke lykkes os
at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor
er opfyldt.

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 08.05.2022